RAZMIŠLJAJ EKOLOGIČNO

RAZMIŠLJAJ EKOLOGIČNO

Skrb za okolje je naša prioritetna naloga. Skupaj razmišljajmo ekologično in zmanjšujemo porabo plastike. Dolgoročno zmanjševanje plastike se začne pri vsakem posamezniku. Prav zato v trgovini Spar na različne načine izpostavljamo pomembnost ločevanja odpadkov in spodbujamo k manjši rabi plastičnih vrečk.

Uresničujemo jo z uvajanjem najsodobnejših tehnologij in okolju prijaznih materialov v naših trgovinah, obenem pa želimo odgovornost do narave približati tudi našim zaposlenim in kupcem.

Sledimo naši ekološki zavezi, s katero zmanjšujemo količine plastične embalaže, uporabljamo biorazgradljive materiale in spodbujamo večkratno uporabo embalaže.