Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Naziv operacije: »MFE VIČ«

Investitor Euromarkt, NC za upravljanje d.o.o. namerava v sklopu projekta: »MFE VIČ« zgraditi fotonapetostni sistem za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (962 kWp). Gradnja sončne elektrarne MFE VIČ je predvidena na strehi trgovskega centra Vič, na lokaciji Jamova cesta 105, 1000 Ljubljana.

Predvidena višina sofinanciranja: 192.400,00 EUR.

OP EKP 2014-2020; Prednostna os: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, Prednostna naložba »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.« Oznaka JR: JR SE OVE 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).