BLAGOVNA ZNAMKA BLAGAJEVA DEŽELA, IGRIVO ZALEDJE LJUBLJANE

BLAGOVNA ZNAMKA BLAGAJEVA DEŽELA, IGRIVO ZALEDJE LJUBLJANE

V občini Dobrova - Polhov Gradec je izbira med lokalnimi ponudniki bogata – bodisi med lokalnimi pridelovalci hrane bodisi med domačimi izdelovalci unikatnih izdelkov – kar omogoča, da v veliki meri lahko kupujemo lokalno, s tem pa podpiramo razvoj lokalnega okolja.

Lokalni ponudniki na območju občine Dobrova - Polhov Gradec so zbrani pod blagovno znamko Blagajeva dežela, igrivo zaledje Ljubljane. En del ponudnikov vsako soboto svoje izdelke prodaja v Ljubljani na Viču na Tržnici dobrot Blagajeve dežele.

O TRŽNICI

V občini Dobrova - Polhov Gradec je izbira med lokalnimi ponudniki bogata – bodisi med lokalnimi pridelovalci hrane bodisi med domačimi izdelovalci unikatnih izdelkov – kar nam omogoča, da v veliki meri lahko kupujemo lokalno, s tem pa podpiramo razvoj svojega domačega okolja.

Tržnica dobrot Blagajeve dežele že skoraj 20 let vsem obiskovalcem ponuja lokalno pridelano hrano in izdelke. Tržnica je namreč začela obratovali leta 2005 na pobudo Občine Dobrova - Polhov Gradec in lokalnih kmetov, ki so svoje pridelke želeli prodajati.

Vse od tedaj, vsako soboto kmetje z območja občine Dobrova – Polhov Gradec in bližnjih krajev, med 8. in 12. uro, prodajajo svoje izdelke na tržnici. Od 13. 4. 2024 bo tržnica na novi lokaciji – na parkirišču Centra Vič. Ta nova lokacija bo zagotovo privlačna in še bolj dostopna za obiskovalce.

Danes je kmetov, ki redno prodajajo na tej tržnici, že okrog 20. Od tega jih le pet prihaja z dolinskih kmetij, ostali pa so hribovski kmetje, ki doma pridelujejo zelenjavo, sadje, mleko in mlečne izdelke, redijo drobnico ali govedo, se ukvarjajo s čebelarstvom ali pridelavo drugih domačih izdelkov. Blagovna znamka Dobrote Blagajeve dežele, pod katero je zbrana lokalna kulinarična ponudba z območja naše občine in s tem tudi prodajalci na tržnici, poudarja pomen lokalno pridelane hrane – in lokalna pridelava je tudi eden izmed glavnih pogojev za prodajo na tržnici.

V ponudbi Tržnice Blagajeve dežele lahko najdete sadje, zelenjavo, meso in mesne izdelke, mleko in mlečne izdelke, kruh in pekovske izdelke, med, sadike in še več – vabljeni, da jo obiščete.