Podarjamo letno e-vinjeto

Podarjamo letno e-vinjeto

Nagradna igra bo potekala v obdobju od 3. 1. 2022 do 16. 1. 2022 do konca dneva.

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno odgovoriti na nagradno vprašanje preko komentarja in slediti Facebook profilu in/ali Instagram profilu Centra Vič.

  • Skupni nagradni sklad sta 2 letni e-vinjeti za leto 2022. Posamezna vrednost nagrade je 110,00 €, skupno 220,00 €. 1 nagrada se podeli na Facebook profilu, 1 nagrada pa na Instagram profilu Centra Vič.
  • Žrebanje bo 17. 1. 2022 ob 12:00 v upravi Centra Vič.
  • Organizatorju nagradne igre je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti ime in priimek, naslov stalnega bivališča, e-mail naslov in davčno številko, hkrati pa registrsko številko avtomobila, za katerega želi prejeti e-vinjeto in željeni datum začetka veljavnosti e-vinjete.
  • Nagrajenec lahko nagrado prevzame v upravi Centra Vič najkasneje do 31. 1. 2022.


Pravilnik nagradne igre